Een nieuw schooljaar... een nieuwe klas!

We zwaaien de grote vakantie uit en beginnen aan een nieuw avontuur. Onze klas telt 16 kleuters: 9 in de 2de kleuterklas en 7 in de 3de kleuterklas.

Op schoolniveau (met alle klassen samen) hebben we het nu over één van de pijlers van onze nieuwe schoolvisie: 'Samen sterker!'.  Ook in de klas zijn we 'samen sterker': de 3de kleuters kennen het reilen en zeilen al wat in deze klas en helpen de 2de kleuters.  Voor hen is alles nieuw. 

We leren de hoekjes kennen, volgen nieuwe afspraken op en ... genieten vooral!  Want er is niets zo belangrijker als zich goed voelen en thuis voelen in deze groep. 

SAMEN gaan we er voor!